Escape From Tarkov CZ/SK
SOCIÁLNE:
Zaradené pod: Všetko o Tarkove

SCAV

Scavengers , tiež známy ako jeho kratšia verzia, Scavs , sú frakciou v Escape From Tarkov .

Scav.png

Na začiatku aktívnych nepriateľských akcií v meste sa okrem predvídateľných humanitárnych dôsledkov pozoruje aj osobitný trend, ktorý predstavuje hrozbu pre civilné obyvateľstvo, ako aj pre ozbrojené sily konfliktných strán. Vzhľadom na napätú situáciu v meste pred otvoreným konfliktom si Tarkov vytvoril podmienky atraktívne pre všetky druhy zločincov a antisociálnych osobností. Okrem toho rozvoj podsvetia, najmä v posledných rokoch, podnietil vytvorenie určitej vrstvy obyvateľstva, ktorá predtým nebola priamo spojená so zločincami. V tomto okamihu je možné v Tarkove pozorovať vytvorenie skupín, ktoré sa aktívne zapájajú do rabovania, lúpeží a ozbrojených útokov. vždy spojené s násilím voči civilnému obyvateľstvu a dokonca aj vojenskému personálu. Tieto skupiny nedávno získali prezývku od miestnych obyvateľov – Scavs.

Skupiny Scav sú dosť rozmanité, majú rôznorodé etnické, sociálne a kvantitatívne zloženie, ako aj rôzne úrovne a kvalitu vybavenia a rôznu mieru udržateľnosti.

Zhrnutie:

Scavs sú Tarkovskí obyvatelia, ktorí sa rozhodli vydať sa na cestu banditov. Scav je v podstate vedľajšou postavou, ktorá vám môže priniesť úplne iný herný zážitok. Výbava, zbrane, miesto a čas spawnu Scav sú nastavené náhodne.

Všetky mapy začínajú už spawnutými Scavmi, a ďalší prídu vo vlnách po celú dobu raidu. V priebehu niektorých zo spawn vĺn sa k raidu pripoja Scav hráči.

Režim Scav:

Hrať ako Scav je ako hrať hru bez pravidiel, kde hráči môžu zažiť úplne iné hry. Hráč Scav komplikuje životy hráčov BEAR a USEC a zároveň bojuje medzi sebou. Scav AI nezaútočí na Scav hráča, pokiaľ Scav hráč nezaútočí ako prvý. To znamená, že nebudú strieľať ani reagovať. Ak však zaútočíte na scav (Nezáleží na tom, či AI alebo Scav hráča) sa stanete „zradcom“ a všetky scavs AI sa stanú nepriateľskými.

Najdôležitejšou vecou pri hraní ako Scav je, že ak vás zabijú, nestratíte nič z majetku hlavnej postavy a ak prežijete, môžete do svojej skrýše pridať všetko, čo ste vydrancovali.

Inými slovami, je to alternatívny spôsob, ako nájsť a uložiť veci a zúčastniť sa na boji, ale bez neustáleho strachu zo straty veci.