Escape From Tarkov CZ/SK
SOCIÁLNE:
Zaradené pod: Návod

Ovládanie

Akými klávesami / tlačítkami ovládať Tarkov? Budem vychádzať zo základného nastavenie, ktoré si môžete zmeniť podľa vlastných požiadaviek v SETTINGS – CONTROLS.  Ak nie je uvedené inak, používam ĽAVY Alt, Ctrl a Shift.

Pozor, je rozdiel ak použijete najskôr myš a potom Alt alebo najskôr Alt a potom myš…

 

Rozdelil som tabuľky na tieto kategórie: Inventár, Ovládanie postavy v raide, Zbrane.

(K jednotlivým kategóriám pridám aj video – rozpracované)

Inventár / Sklad (Stash):

Uchopiť a presunúť predmetu.
Otvorenie pod-menu premetu.
Pohyb v sklade hore / dole.
Kliknutím stredným na nepreskúmanom predmete – preskúmať predmet.

Kliknutím na zbraň – zložiť / rozložiť zbraň.

Presunúť zbraň zo skladu, batohu, vesty na postavu – (na pozíciu 1, 2, 3 alebo V.)
Presunúť predmet zo skladu do batohu, vesty a aj naopak z postavy, batohu, vesty do skladu.
Otočiť predmet.
Zahodiť predmet na ktorom sa nachádza kurzor.

 

Ovládanie postavy v raide:

Pohyb doprava
Pohyb doľava
Pohyb dopredu
Pohyb dozadu
Pohyb myšou – Otáčanie postavy
Pomalý náklon doprava (v tejto polohe zostane postava naklonená až do prerušenia, napr. použitím “Q”, “E”).
Pomalý náklon doľava (v tejto polohe zostane postava naklonená až do prerušenia, napr. použitím “Q”, “E”).
Úkrok doprava
Úkrok doľava
Náklon doprava
Náklon doľava
Streľba
Mierenie
Volný pohyb hlavou
Zapnutie / Vypnutie – nočného / termálneho videnia na prilbe
Rozprávať – Hlasový príkaz
Otvorí podmenu – hlasové príkazy, gestikulácie
Čas do konca raidu
Čas do konca raidu + zoznam exitov
Interakcia – otvorenie dverí, tašiek, zobrať predmet,…
Hodiť granát, dymovnicu
Ľahnúť
Drep
Šprint
Zmena “výšky” postavy
Zmena rýchlosti chôdze
Rýchla zmena chôdze na najpomalšiu – najtichšiu
Inventár
Skos
Prepnúť na pištoľ
Prepnúť na hlavnú zbraň
Prepnúť na druhú zbraň
Použiť predmet z pozície 4
Použiť predmet z pozície 5
Použiť predmet z pozície 6
Použiť predmet z pozície 7
Použiť predmet z pozície 8
Použiť predmet z pozície 9
Použiť predmet z pozície 0
PrintScreen – Snímok obrazovky
Zapnúť / Vypnúť konzolu

 

Ovládanie postavy v ľahu :

Vyklonenie doprava – zostane v polohe až do zrušenia
Vyklonenie doľava – zostane v polohe až do zrušenia
Vyklonenie doprava – zostane v polohe len počas držania “E”
Vyklonenie doľava – zostane v polohe len počas držania “Q”
Pootočenie doprava
Pootočenie doľava

Zbraň:

Prepnúť na nôž, sekeru, …
Rýchle použiť nôž, sekeru, … a zase prepnúť na pôvodnú zbraň.
Prebiť zbraň
Rýchlo prebiť zbraň – zásobník zo zbrane bude vyhodený na zem.
Výber zásobníka / nábojov na prebitie
Zapnutie / Vypnutie svetla, laseru
Prepínanie režimov – Laser / Svetlo
Kontrola zásobníka
Kontrola komory
Zmena optiky, ak je zbraň vybavená viacerými optikami / zameriavačmi.
Zmena režimu zobrazenia optiky / zameriavača.
zadržať dych pri mierení
Zvýšiť námer
Znížiť námer
Prezrieť zbraň
Zložiť / rozložiť pažbu
Zdvihne zbraň ponad prekážku
“Vykloní, vysunie” zbraň napravo
Prepne režim streľby – Single, Burst, Full auto
Kontrola zvoleného režimu streľby – Single, Burst, Full auto

 

Rage Quit  😀