Escape From Tarkov CZ/SK
SOCIÁLNE:
Zaradené pod: Všetko o Tarkove

Frakcie

Frakcie sú organizované skupiny aktívne v regióne. Najaktívnejšími silami v regióne Norvinsk sú dve súkromné ​​vojenské spoločnosti USEC a BEAR, najaté stranami počiatočného konfliktu.

 

Ako hlavnú postavu máte na výber USEC a BEAR. Je optimálne hrať za ňu a vylepšovať si ju.

 

USEC (United Security) – je súkromná vojenská spoločnosť (PMC – Private Military Company) a jedna z hlavných frakcii Escape from Tarkov.

USEC je zamestnaná v medzinárodnej spoločnosti Terra Group , rázne sa zapája do ozbrojených konfliktov. Podľa spravodajských agentúr poskytuje USEC ozbrojené krytie nelegálnej práci a výskumu zahraničnej spoločnosti. Pokúša sa zničiť dôkazy o akejkoľvek potenciálne nezákonnej činnosti zamestnávateľa a chrániť jeho majetok pred spoločnosťou BEAR, ktorú si prenajala ruská vláda, vyšetriť operácie skupiny Terra.

 

BEAR (Battle Encounter Assault Regiment) – je súkromná vojenská spoločnosť (PMC – Private Military Company) a jedna z hlavných frakcii Escape from Tarkov.

Údajne vytvorený priamym rozkazom ruskej vlády je zamestnávaný predstaviteľmi regiónu Norvinsk na odhalenie akýchkoľvek dôkazov o nezákonných činnostiach skupiny Terra.

BEAR bola založená tajným dekrétom vlády Ruskej federácie ako protiopatrenie proti nezákonným činnostiam skupiny Terra na ruskom území. Toto ruské PMC tvoria bývalí dôstojníci ozbrojených síl zo všetkých bývalých sovietskych krajín. BEAR bojovali v kontraktačných vojnách ako splnomocnenec ruskej vlády s cieľom odhaliť nezákonné aktivity laboratórií skupiny Terra a ukončiť pokračujúci ozbrojený konflikt so svojim bezpečnostným subdodávateľom, západo-americkým PMC USEC.

 

SCAV:

Scavengers , tiež známy ako SCAVs.  Scav je v podstate vedľajšou postavou, ktorá vám môže priniesť úplne iný herný zážitok. Výbava, zbrane, miesto a čas spawnu Scava sú nastavené náhodne.

Na začiatku aktívnych nepriateľských akcií v meste sa okrem predvídateľných humanitárnych dôsledkov pozoruje aj osobitný trend, ktorý predstavuje hrozbu pre civilné obyvateľstvo, ako aj pre ozbrojené sily konfliktných strán. Vzhľadom na napätú situáciu v meste pred otvoreným konfliktom si Tarkov vytvoril podmienky atraktívne pre všetky druhy zločincov a antisociálnych osobností. Okrem toho rozvoj podsvetia, podnietil vytvorenie určitej vrstvy obyvateľstva, ktorá predtým nebola priamo spojená so zločincami. Tieto skupiny nedávno získali prezývku od miestnych obyvateľov – Scavs.

Skupiny Scav sú dosť rozmanité, majú rôznorodé etnické, sociálne a kvantitatívne zloženie, ako aj rôzne úrovne a kvalitu vybavenia.

 

SCAV Boss (NPC- Non-Player Character / v pláne je možnosť zahrať si aj ako Scav Boss ) – sú mocní nepriatelia s jedinečnými črtami a správaním.

 

SCAV Raiders – (NPC- Non-Player Character) skupina ozbrojených ľudí sa podľa povestí skladá z bývalých operátorov PMC, miestnych obyvateľov a ďalších, ktorí majú bojový a taktický výcvik.

 

 

Kultisti – (pripravuje sa) – Illumináti (NPC- Non-Player Character), ktorí sa plížia za nepriateľom, aby naň zaútočili iba „obetným“ nožom. Ich motivácia je stále neznáma, ale veria v blížiacu sa katastrofu. V Tarkove majú niekoľko rituálnych miest, napríklad v Customs , Woods a Shoreline.